Sthayee Samiti Profile

Smt. Snigdha Saiba
Sabhadhipati
Sri. Manoranjan Dey
Sahakari Sabhadhipati
Name Image Designation Contact No Email
 Sri Deep Narayan Sinha    Karmadhakshya, Bon O Bhumi Sanskar Sthayee Samiti  9733410982  
 Smt. Shyam Kumari Minj    Karmadhakshya, Khudra Silpa, Bidyut O Achiracharit Shakti Sthayee Samiti  9002190883  
 Sri. Manik Roy    Karmadhakshya, Khadya O Sarbaraha Sthayee Samiti  9609460687  
 Smt. Archita Kungar(Mandal)    Karmadhakshya, Sishu O Nari Unnayan Jana Kalyan O Tran Sthayee Samiti  9832415239  
 Smt. Mukta Singha Dutta    Karmadhakshya, Matsya O Prani Sampad Sthayee Samiti  6295118515  
 Smt. Golap Roy    Karmadhakshya, Siksha Sanskriti, Tathya O Krira Sthayee Samiti  9609791778  
 Sri. Ratan Mohanta    Karmadhakshya, Jana swastha O Paribesh Sthayee Samiti  9735030128