Sthayee Samiti Profile

Smt. Shila Das Sarkar
Sabhadhipati
Sri. Manoranjan Dey
Sahakari Sabhadhipati
Name Image Designation Contact No Email
 Sri Ganesh Mahali    Karmadhakshya, Bon O Bhumi Sanskar Sthayee Samiti  9733410982  
 Sri Debojit Sarkar    Karmadhakshya, Khudra Silpa, Bidyut O Achiracharit Shakti Sthayee Samiti  9002190883  
 Smt. Passang Deki Sherpa    Karmadhakshya, Khadya O Sarbaraha Sthayee Samiti  9609460687  
 Smt. Jacinta Lakra    Karmadhakshya, Sishu O Nari Unnayan Jana Kalyan O Tran Sthayee Samiti  9832415239  
 Smt. Asmaya Subba    Karmadhakshya, Matsya O Prani Sampad Sthayee Samiti  6295118515  
 Smt. Shefali Barman    Karmadhakshya, Siksha Sanskriti, Tathya O Krira Sthayee Samiti  9609791778  
 Sri. Santosh Kumar Barman    Karmadhakshya,Krishi Sech O Samabaya Sthayee Samiti  9832313927  
 Sri. Ratan Mohanta    Karmadhakshya, Jana swastha O Paribesh Sthayee Samiti  9735030128  
 Smt Padma Roy    Karmadhakshya, Purto Karya O Paribesh Sthayee Samiti  9735098396